ACETYLEN


Acetylen - właściwości

Acetylen (etyn, etin) bezbarwny gaz o słabym, eterycznym zapachu, wykazuje zazwyczaj nieprzyjemny zapach pochodzący od zawartych w nim zanieczyszczeń (PH3), łatwo ulega wybuchowemu rozkładowi. 

Acetylen - wytwarzanie

Acetylen otrzymuje się przez hydrolizę węglika wapniowego (karbidu) lub syntezę metanu w temperaturze powyżej 1500 °C, przy udziale tlenu.

Acetylen – zastosowanie

Acetylen znajduje zastosowanie w obróbce metali do spawania i cięcia, przemyśle chemicznym do wytwarzania tworzyw sztucznych.

Acetylen – bezpieczeństwo

Gaz rozpuszczony pod ciśnieniem. Produkt skrajnie łatwo palny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w bardzo szerokim zakresie stężeń. Stwarza niebezpieczeństwo wybuchu również bez obecności powietrza. Naczynia ciśnieniowe zawierające produkt, jeżeli znajdą się pod działaniem ognia, mogą eksplodować (mogą ulec rozerwaniu). Gaz nie jest toksyczny. W niewysokich stężeniach może działać narkotycznie. Na skutek wypierania tlenu z powietrza w wysokich stężeniach może być przyczyną obrzęku płuc, a nawet śmierci na skutek uduszenia. Działa bez zauważalnych objawów.
 

Pliki: