ARGON


Argon jest bezbarwnym i pozbawionym zapachu gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą własnością chemiczną argonu jest jego obojętność chemiczna. Własność ta czyni argon idealnym gazem ochronnym, nawet w temperaturach występujących w metalurgii czy przy spawaniu łukowym.

Argon przy wysokich ciśnieniach wykazuje zachowanie „realne”, odbiegające od prawa gazu doskonałego. Skutkuje to między innymi tym, że butla gazu przy ciśnieniu 200 bar zawiera ok. 7% argonu więcej, niż można by oczekiwać biorąc za podstawę prawo gazu doskonałego.

Argon nie jest toksyczny, jednak podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ponadto, ponieważ argon jest cięższy od powietrza, to może gromadzić się przy podłożu, przede wszystkim w zagłębieniach terenu.

ZASTOSOWANIA:

Przetwórstwo metali
  • gaz osłonowy w procesie spawanie
  • atmosfera do wyżarzania i walcowania metali i stopów
  • przedmuchiwanie stopionych metali – eliminacja porowatości w odlewach

Metalurgia
  • eliminacja utleniania

Elektronika
  • atmosfera ochronna

Technika oświetleniowa
  • wypełnianie lamp żarowych i świetlówek

Technika izolacyjna
  • termoizolacja szyb okiennych

Pliki: