AZOT


 Udział azotu w powietrzu, którym oddychamy, wynosi 78% objętości. W temperaturze otoczenia azot jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i neutralnym smakowo. Nie jest toksyczny, a dla zastosowań w niskich temperaturach jest chemicznie obojętny, to znaczy w reakcjach chemicznych skrajnie pasywny.

Azot jest niepalny i może stłumić procesy spalania. Ponadto przy wysokich koncentracjach może działać dusząco, ponieważ wypiera tlen potrzebny do oddychania. Przy ciśnieniu atmosferycznym azot przechodzi w stan płynny w temperaturze minus 196oC.

Własności azotu wymagają, by przy obchodzeniu się z tym gazem przestrzegać specjalnych wytycznych bezpieczeństwa (wydane przez Zrzeszenia Gazów Przemysłowych, np.: IGV, EIGA, CGA).

Azot znajduje liczne zastosowania w przemyśle i w pracach badawczych. Większość tych zastosowań wykorzystuje jego własności fizyczne (jako nośnik niskich temperatur) lub chemiczne (jako gaz obojętny). Oznacza to, że azot po zużyciu wraca w stanie niezmienionym do atmosfery.

ZASTOSOWANIA:

Przemysł spożywczy
 
 • pakowanie artykułów spożywczych
 • mrożenie i schładzanie żywności
 • schładzanie produktów spożywczych podczas ich transportu
 • rozdrabnianie i przetwarzanie produktów sypkich

Metalurgia
 • procesy wysokotemperaturowe

Obróbka metali
 • schładzanie matryc podczas wyciskania
 • kurczenie części pasowanych skurczowo
 • przedmuchiwanie rur ze stali nierdzewnej podczas spawania
 • cięcie laserowe, plazmowe

Chemia
 • atmosfera ochronna (inertyzacja, przedmuchiwanie)
 • ochrona przeciwpożarowa

Recykling
 • kriomielenie zużytych opon oraz tworzyw sztucznych

Medycyna, laboratoria
 • zamrażanie i konserwacja krwi, materiałów biologicznych
 • schładzanie i izolacja aparatury medycznej

Szkło
 • schładzanie elektrod w piecu
 • zapobieganie utlenianiu w trakcie produkcji
 • optymalizacja chłodnicza

Budownictwo
 • obniżanie temperatury wylewania masy betonowej, co przeciwdziała powstawaniu pęknięć
 • stabilizacja gruntu przy zabezpieczaniu budynku

Elektronika
 • zapobieganie utlenianiu podczas produkcji półprzewodników i obwodów drukowanych
 • odzysk rozpuszczalników

Pliki: