DWUTLENEK WĘGLA


Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem bezbarwnym, niepalnym, pozbawionym zapachu i smaku. Dwutlenek węgla w połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy (H2CO3).

Szczególne własności dwutlenku węgla, na przykład jego obojętność w reakcjach oraz duża rozpuszczalność w wodzie, awansują CO2 na idealnego pomocnika w licznych dziedzinach naszego życia codziennego oraz w ochronie środowiska.

W procesach produkcji wyrobów środków spożywczych CO2 nadaje wielu napojom ich orzeźwiającą świeżość. Na CO2 istnieje zapotrzebowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i przy neutralizacji ścieków. W postaci stałej lub ciekłej, przy bardzo niskich temperaturach (suchy lód), CO2 jest stosowany jako środek chłodzący do temperatury minus 79 oC.

Dwutlenek węgla jest pozyskiwany częściowo ze źródeł naturalnych, a częściowo z przemy-słowych gazów odlotowych. W ekonomicznie uzasadnionych ilościach dwutlenek węgla po-wstaje przy produkcji wodoru w rafineriach, przy wytwarzaniu gazów syntetycznych oraz przy produkcji tlenku etylenu.

Naturalne źródła CO2 występują przede wszystkich w terenach pochodzenia wulkanicznego. CO2 występuje tam częściowo samodzielnie na powierzchni zewnętrznej, lub jeśli znane są zasoby, również przy wierceniach.

ZASTOSOWANIA:


Przemysł spożywczy
     • nasycanie napojów
     • mrożenie i schładzanie żywności
     • pakowanie artykułów spożywczych
     • głuszenie trzody chlewnej w procesie uboju

Metalurgia
     • proces utwardzania rdzenia

Obróbka metali
     • gaz osłonowy w procesie spawania
     • gaz laserowy

Ochrona środowiska
     • uzdatnianie wody pitnej, regulacja pH

Przemysł papierniczy
     • regulacja pH procesu
     • stabilizacja poziomu Ca2+ w systemie
     • płukanie celulozy

Budownictwo
     • zamrażanie ziemi w trakcie prac w tunelach
     • chłodzenie betonu w celu uniknięcia naprężeń podczas jego tężenia

Bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa
     • gaszenie ognia tam gdzie woda jest nieskuteczna, niepożądana lub niedostępna

Medycyna
     • chirurgia laparoskopowa, krioterapia
     • w mieszaninie z tlenem lub powietrzem – stymulator głębokiego oddychania

Ogrodnictwa
     • dokarmianie upraw szklarniowych

Czyszczenie kriogeniczne
     • czyszczenie granulatem suchego lodu (dwutlenek węgla w postaci stałej)

Pliki: