HEL


 Hel, obok wodoru, jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem występującym we wszechświecie. Jednak w atmosferze ziemskiej hel prawie nie występuje. Dlatego obecnie całe zapotrzebowanie pozyskuje się z źródeł gazu ziemnego, które zawierają hel. Zapotrzebowanie światowe pokrywają bogate złoża w Stanach Zjednoczonych, Afryce północnej i Rosji.

Niezawodność dostaw, dostosowanych do poziomu zapotrzebowania klientów, jest jednym z czynników sukcesu firmy Messer. Dla zastosowań jako środka chłodniczego oraz dla transportu na duże odległości, stosuje się hel w postaci ciekłej o bardzo niskich temperaturach. Dla klientów o dużym zapotrzebowaniu na hel w postaci ciekłej dla celów chłodniczych firma Messer oferuje system zwrotu i wtórnego upłynnienia „zużytego” helu.

ZASTOSOWANIA:


Obróbka metali
  • wytwarzanie atmosfery ochronnej
  • zapobieganie utlenianiu podczas spawania

Balony
  •  gaz nośny

Światłowody
  • atmosfera ochronna
  • wytwarzanie światłowodów stosowanych w telekomunikacji

Elektronika
  • atmosfera ochronna w produkcji półprzewodników

Medycyna
  • chłodzenie magnesów w aparaturze do rezonansu magnetycznego

Przemysł chemiczny
  • gaz nośny w analizach substancji chemicznych metodą chromatografii

Ogólnie
  • wykrywanie nieszczelności w większości procesów produkcyjnych, przetwórczych i montażowych

Pliki:
Hel