Oferta » Gazy techniczne » MIESZANKI SPAWALNICZE
MIESZANKI SPAWALNICZE


 

W technice spawania łukowego znaczącą pozycję zajmuje spawanie w osłonie gazu, w metodach TIG, MIG oraz MAG. Początkowo jako gazy osłonowe stosowano zazwyczaj tylko kilka gazów jednorodnych (i tak na przykład dla spawania TIG oraz MIG czysty argon, a dla spawania MAG czysty dwutlenek węgla).

Najbardziej popularną mieszaniną gazu jest mieszanka o różnych proporcjach argonu i CO2 (MIX-18, Corgon), inne mogą zawierać również tlen, hel, wodór i azot.

 

Zadaniem mieszanek spawalniczych jest:

  • zapewnienie najlepszych osiągnięć w trakcie procesów technologicznych

  • maksymalizowanie wydajności

  • ograniczenie reklamacji

  • poprawa warunków i środowiska pracy na stanowiskach spawalniczych


 

Prosimy dodatkowo o zapoznanie się z informacjami na temat:

- Osłonowych gazach spawalniczych w ujęciu tabelarycznym

- Przykładami zastosowań osłonowych gazów spawalniczych

- Nowych nazwach osłonowych gazów spawalniczych


Pliki: