TLEN


 Powietrze składa się z 78% azotu i z 21% tlenu. W temperaturze minus 183 oC tlen staje się cieczą, a w temperaturze minus 218,9 oC ciałem stałym.


Ciekły tlen przy ciśnieniu atmosferycznym zajmuje tylko 854 części swojej objętości w postaci gazowej. Dlatego transportuje się i magazynuje duże ilości tlenu w postaci ciekłej w niskiej temperaturze.

Najważniejsza własnością tlenu jest jego reakcyjność. Istnieje tylko niewiele pierwiastków, z którymi tlen nie tworzy wiązań. Procesy oksydacyjne i spalania przebiegają w atmosferze wzbogaconej w tlen znacznie szybciej niż w powietrzu. Z uwagi na tę własność, tlen jest niezbędny dla dużej ilości zastosowań przemysłowych.

Tlen jest niezbędny dla metabolizmu wielu organizmów, a w wodzie jest bardzo dobrze rozpuszczalny. Dlatego stosuje się go w licznych zastosowaniach w procesach uzdatniania wody i ochronie środowiska.


ZASTOSOWANIA:


Przemysł spożywczy

 • jako składnik mieszanki – do pakowania mięsa


Metalurgia

 • wzbogacanie powietrza
 • podwyższanie temperatury wytopu


Obróbka metali

 • cięcie gazowe
 • w małych ilościach - do osłonowych gazów spawalniczych


Chemia

 • zwiększa efektywność procesów utleniania (np. wzbogacanie dmuchu)


Ochrona środowiska

 • oczyszczanie ścieków (dotlenianie oczyszczalni)
 • uzdatnianie wody pitnej


Medycyna

 • reanimacja
 • w połączeniu z innymi gazami – do znieczulania
 • tlenoterapia


Szkło

 • poprawa spalania w piecach
 • zmniejszanie emisji spalin


Przemysł papierniczy

 • bielenie papieru
 • delignifikacja

Pliki: