SPRZĘT SPAWALNICZY
GAZY TECHNICZNE
MATERIAŁY SPAWALNICZE


Oferta » Sprzęt spawalniczy
Sprzęt spawalniczy
Spawalnictwo jako rozległa dziedzina wiedzy, ze względu na różnorodność technologiczną wymaga stosowania zróżnicowanych urządzeń, od prostych transformatorów spawalniczych po bardzo zaawansowane stanowiska zautomatyzowane.

Procesy spawalnicze prowadzone są na ogół przy użyciu skupionych źródeł ciepła, powodujących miejscowe nagrzewanie do temperatur właściwych dla danego materiału rodzimego. W przypadku spawania temperatura ta zawsze przekracza temperaturę topnienia metalu. Spawalnicze źródła ciepła powinny charakteryzować się możliwością wprowadzenia minimalnej ilości ciepła w miejsce spawania w sposób najbardziej skoncentrowany, pozwalający wykonać połączenie.

Ze względu na rożne źródła ciepła i rożne źródła energii możemy rozróżnić następujące metody spawania:

 

 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej TIG (Tungsten Inert Gas) welding

 • Spawanie elektroda topliwą (drut) w osłonie gazowej MIG/MAG:

  • MIG - (Metal Inert Gas) - tą nazwą określa się proces spawania wówczas, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie obojętny, np. argon, hel.
  • MAG - (Metal Active Gas) - tą nazwą określa się proces spawania wówczas, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie aktywny, np. CO2.
  • GMAW - (Gas Metal Arc Welding) - skrót używany głównie w USA wspólny dla obu metod: MIG i MAG.
  • spawanie migomatem, spawanie półautomatem, spawanie półautomatyczne - to potoczne nazwy procesu spawania zarówno metodą MIG jak i MAG.
 • Spawanie elektrodami otulonymi MMA (Manual Metal Arc)

 • Cięcie plazmowe i tlenowe