SPRZĘT SPAWALNICZY
GAZY TECHNICZNE
MATERIAŁY SPAWALNICZE


MMA

Spawanie metodą MMA sprowadza sie do zamocowania w uchwycie spawalniczym prętu spoiwa, który służy jako elektroda. Łuk zostaje zajarzony między końcem pokrytej otuliną metalowej elektrody a elementem spawanym.

Różnica w odniesieniu do innych metod polega na tym, że w metodzie MMA elekroda ulega skróceniu. W metodach TIG oraz MIG/MAG długość elektrody pozostaje przez cały czas niezmieniona, i dlatego odległość pomiędzy uchwytem a elementem spawanym jest przez cały czas stała. W metodzie MMA, aby utrzymać stałą odległość pomiędzy elektrodą a jeziorkiem spawalniczym, uchwyt elektrody musi być przez cały czas przesuwany w kierunku spawanego elementu. Taka metoda stawia szczególne wyzwania przed posługującym się nią spawaczem.